A. Schemat Realizacji Odbiorów/Wysyłek

 1. Wystawienie przez handlowca dokumentu wydania towaru i przesłanie go do Magazynu.
 2. Na podstawie otrzymanego dokumentu WZ towar w Magazynie jest kompletowany i przygotowywany do wysyłki/odbioru.
 3. Zgłoszenie przez Magazyn ewentualnych braków magazynowych Handlowcowi.
 4. W przypadku niemożności pełnego skompletowania zamówienia przez Magazyn, Handlowiec kontaktuje się z Klientem i wystawia nowy dokument WZ
 5. Klient lub jego pracownicy zgłaszają się po odbiór zamówionego towaru.
 6. Pracownik Magazynu na podstawie dokumentu WZ w obecności osoby odbierającej towar weryfikuje zgodność danych Klienta z wydawanym mu towarem oraz zgodność wydawanego towaru z zamówieniem.
 7. Odbiorca potwierdza pisemnie odbiór towaru i jego zgodność z zamówieniem.

B. Schemat w przypadku braku dokumentu WZ przesłanego do Magazynu

 1. Klient zgłasza się po odbiór towaru.
 2. Pracownik Magazynu weryfikuje nazwę firmy zamawiającej towar oraz ustala asortyment po jaki zgłosił się odbiorca.
 3. Magazyn kontaktuje się z Działem Handlowym w celu potwierdzenia danych Klienta i jego zamówienia.
 4. Powiadomienie Klienta o oczekiwaniu na dokument od Działu Handlowego i przybliżonym czasie przygotowania odbioru.
 5. Otrzymanie przez Magazyn dokumentu WZ od Handlowca.
 6. Na podstawie otrzymanego dokumentu wydania towar jest kompletowany i przygotowywany do wysyłki/odbioru.
 7. Zgłoszenie przez Magazyn ewentualnych braków magazynowych Handlowcowi.
 8. W przypadku niemożności pełnego skompletowania zamówienia przez Magazyn, Handlowiec kontaktuje się z Klientem i wystawia nowy dokument WZ.
 9. Pracownik Magazynu na podstawie dokumentu WZ w obecności osoby odbierającej towar weryfikuje zgodność danych Klienta z wydawanym mu towarem oraz zgodność wydawanego towaru z zamówieniem.
 10. Klient potwierdza pisemnie odbiór towaru i jego zgodność z zamówieniem.

C. Standard przygotowywania wysyłek

 1. wysyłka towaru odbywa się na paletach przemysłowych o wymiarach 80×120
 2. towar na palecie układany jest do określonej wysokości – maksymalnie 180cm
 3. spięcie palety z towarem za pomocą dwóch taśm oraz zabezpieczenie streczem – trójwarstwowo
 4. końcowo cały towar na palecie łącznie oklejany jest taśmą z logiem Klima
 5. Klient zgłaszający braki w otrzymanej dostawie powinien poinformować czy strecz oraz widoczne taśmy z firmowym logo Klima nie są uszkodzone.
 6. Klient otrzymując dostawę, której zabezpieczenia noszą ślady uszkodzenia ma prawo odmówić odbioru.