Programy lojalnościowe

Regulamin programu „Poleć nas!”

 1. Ogólne zasady promocji
  • Osoba polecająca otrzymuje 50% zniżki na swój najbliższy przegląd gwarancyjny.
  • Osoba polecona otrzymuje 50% zniżki na swój pierwszy przegląd gwarancyjny.
  • Zniżka w obu przypadkach odejmowana jest od ceny przeglądu, która zależy od ilości zamontowanych urządzeń. Koszt dojazdu ekipy jest liczony oddzielnie i nie podlega rabatowi.
 2. Osoby objęte promocją
  • Promocja dotyczy tylko osób fizycznych.
  • Promocja ważna jest tylko w przypadku zrealizowania usługi montażu przez osobę poleconą.
 3. Jakie urządzenia objęte są promocją
  • Promocją objęte są wyłącznie urządzenia zamontowane przez ekipę instalacyjną firmy KLiMA sp. z o. o. z siedzibą na ulicy Warszawskiej 17, 05-092 Łomianki, NIP 5220102426.
  • Promocja dotyczy przeglądu urządzeń posiadających ważne karty gwarancyjne.
 4. W celu skorzystania z promocji:
  • Wystarczy, że osoba polecona poda numer umowy klienta polecającego. Ewentualnie poda imię i nazwisko klienta polecającego.
  • Dane takie można podać osobiście na spotkaniu, przez telefon, e-mail lub w formularzu wyceny instalacji on-line na naszej stronie internetowej w okienku informacje dodatkowe.
 5. Szczegółowe zasady promocji
  • Zniżki nie sumują się. W przypadku polecenia więcej niż jednego klienta, kolejne 50% zniżki u osoby polecającej przechodzi na następny przegląd.
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Termin ważności oferty promocyjnej
  • Oferta jest bezterminowa jednak organizator – firma KLiMA sp. z o. o., zastrzega sobie prawo do wycofania oferty.

 

Regulamin programu „10% na przegląd za recenzję”

 1. Ogólne zasady promocji
  • Klient, który zamieścił recenzję na google review otrzymuje 10% zniżki na swój najbliższy przegląd gwarancyjny układu klimatyzacyjnego ostatnio instalowanego przez firmę KLiMA sp. z o. o. NIP 5220102426.
  • Zniżka odliczana jest od ceny przeglądu, która zależy od ilości zamontowanych urządzeń. Koszt dojazdu ekipy jest liczony oddzielnie i nie podlega rabatowi.
 2. Osoby/Podmioty objęte promocją
  • Promocja dotyczy zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych czy instytucji.
 3. Jakie urządzenia objęte są promocją
  • Promocją objęte są wyłącznie urządzenia zamontowane przez ekipę instalacyjną firmy KLiMA sp. z o. o. z siedzibą na ulicy Warszawskiej 17, 05-092 Łomianki, NIP 5220102426.
  • Promocja dotyczy przeglądu urządzeń posiadających ważne karty gwarancyjne.
 4. W celu skorzystania z promocji:
  • Wystarczy, że zamieścić komentarz na google review w profilu firmy KLiMA sp. z o. o. i przesłać link do komentarza na adres mailowy: klima@klima.com.pl, w odpowiedzi wysłany zostanie mail zwrotny potwierdzający otrzymanie rabatu.
 5. Szczegółowe zasady promocji
  • Rabat nie łączy się z rabatem uzyskanym w programie lojalnościowym ”poleć nas”.
  • W przypadku uzyskania prze klienta rabatów z obu programów, klient decyduje z którego rabatu chce korzystać przy najbliższym przeglądzie. Niewykorzystany rabat przechodzi na kolejny przegląd.
 6. Termin ważności oferty promocyjnej
  • Oferta jest bezterminowa jednak organizator – firma KLiMA sp. z o. o., zastrzega sobie prawo do wycofania oferty.