Regulamin programu „Poleć nas!”

 1. Ogólne zasady promocji
  • Osoba polecająca otrzymuje 50% zniżki na swój najbliższy przegląd gwarancyjny.
  • Osoba polecona otrzymuje 50% zniżki na swój pierwszy przegląd gwarancyjny.
  • Zniżka w obu przypadkach odejmowana jest od ceny przeglądu, która zależy od ilości zamontowanych urządzeń. Koszt dojazdu ekipy jest liczony oddzielnie i nie podlega rabatowi.
 2. Osoby objęte promocją
  • Promocja dotyczy tylko osób fizycznych.
  • Promocja ważna jest tylko w przypadku zrealizowania usługi montażu przez osobę poleconą.
 3. Jakie urządzenia objęte są promocją
  • Promocją objęte są wyłącznie urządzenia zamontowane przez ekipę instalacyjną firmy KLiMA sp. z o. o. z siedzibą na ulicy Warszawskiej 17, 05-092 Łomianki, NIP 5220102426.
  • Promocja dotyczy przeglądu urządzeń posiadających ważne karty gwarancyjne.
 4. W celu skorzystania z promocji:
  • Wystarczy, że osoba polecona poda numer umowy klienta polecającego. Ewentualnie poda imię i nazwisko klienta polecającego.
  • Dane takie można podać osobiście na spotkaniu, przez telefon, e-mail lub w formularzu wyceny instalacji on-line na naszej stronie internetowej w okienku informacje dodatkowe.
 5. Szczegółowe zasady promocji
  • Zniżki nie sumują się. W przypadku polecenia więcej niż jednego klienta, kolejne 50% zniżki u osoby polecającej przechodzi na następny przegląd.
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Termin ważności oferty promocyjnej
  • Oferta jest bezterminowa jednak organizator – firma KLiMA sp. z o. o., zastrzega sobie prawo do wycofania oferty.

 

Regulamin programu „10% na przegląd za recenzję”

 1. Ogólne zasady promocji
  • Klient, który zamieścił recenzję na google review otrzymuje 10% zniżki na swój najbliższy przegląd gwarancyjny układu klimatyzacyjnego ostatnio instalowanego przez firmę KLiMA sp. z o. o. NIP 5220102426.
  • Zniżka odliczana jest od ceny przeglądu, która zależy od ilości zamontowanych urządzeń. Koszt dojazdu ekipy jest liczony oddzielnie i nie podlega rabatowi.
 2. Osoby/Podmioty objęte promocją
  • Promocja dotyczy zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych czy instytucji.
 3. Jakie urządzenia objęte są promocją
  • Promocją objęte są wyłącznie urządzenia zamontowane przez ekipę instalacyjną firmy KLiMA sp. z o. o. z siedzibą na ulicy Warszawskiej 17, 05-092 Łomianki, NIP 5220102426.
  • Promocja dotyczy przeglądu urządzeń posiadających ważne karty gwarancyjne.
 4. W celu skorzystania z promocji:
  • Wystarczy, że zamieścić komentarz na google review w profilu firmy KLiMA sp. z o. o. i przesłać link do komentarza na adres mailowy: klima@klima.com.pl, w odpowiedzi wysłany zostanie mail zwrotny potwierdzający otrzymanie rabatu.
 5. Szczegółowe zasady promocji
  • Rabat nie łączy się z rabatem uzyskanym w programie lojalnościowym ”poleć nas”.
  • W przypadku uzyskania prze klienta rabatów z obu programów, klient decyduje z którego rabatu chce korzystać przy najbliższym przeglądzie. Niewykorzystany rabat przechodzi na kolejny przegląd.
 6. Termin ważności oferty promocyjnej
  • Oferta jest bezterminowa jednak organizator – firma KLiMA sp. z o. o., zastrzega sobie prawo do wycofania oferty.

REGULAMIN TALONÓW GOTÓWKOWYCH KLiMA

 1. Osoby/Podmioty objęte promocją
  • Promocja dotyczy firm instalacyjnych dokonujących zakupu urządzeń LG lub Mitsubishi Electric w hurcie.
 2. Ogólne zasady promocji
  • Talony posiadają nominały 50, 100 i 200 zł.
  • Talony mają tylko i wyłącznie format elektroniczny (plik jpg).
  • Talony można wykorzystać przy zakupie asortymentu jaki sprzedawany jest przez firmę KLiMA sp. z o. o.
  • Talon można wykorzystać przy zamówieniach za minimum 1000zł netto.
  • Na każdy wydany 1000zł netto można wykorzystać maksymalnie 1 talon niezależnie od jego wartości nominalnej.
  • Wartość talonu/talonów jest odliczana od wartości końcowej faktury.
 3. Dane znajdujące się na talonie:
  • Nazwa firmy/osoby na która został wystawiony talon.
  • Numer faktury do której został wystawiony talon.
  • Data ważności talonu.
  • Indywidualny kod będący numerem talonu.
  • Informacja na jakiej marki asortyment talon może być zrealizowany.
 4. Zasady wystawiania i weryfikowania autentyczności talonów
  • • W momencie wystawienia talonu informacja o tym powinna się znaleźć na fakturze, do której wystawiany jest talon.
  • Następnie wypełniony talon zostaje przesłany Klientowi w pliku jpg.
  • Kopia talonu zostaje zapisana na dysku firmowym.
  • Przy realizacji talonu przez Klienta, Handlowiec sprawdza czy na dysku firmowym znajduje się talon o numerze wskazanym przez Klienta i w razie potrzeby weryfikuje z Klientem pozostałe dane zawarte na talonie.
  • Zrealizowany talon oznaczany jako taki na dysku firmowym i podpinany do faktury od której odliczona została jego wartość.
 5. W celu realizacji talonu należy:
  • Przesłać plik graficzny talonu do obsługującego nasze zamówienie Handlowca.
   lub
  • Podać Handlowcowi smsem, telefonicznie lub w mailu kod znajdujący się na talonie (numer talonu).
 6. Termin ważności talonów
  • Na każdym talonie widnieje data ważności.
 1.